SEMINARI 5

BIODINÀMICA CRANISACRAL

 TEORIA I PRÀCTICA

DATES:

18 i 19 d’abril 2020

HORARI: De 9 a 13:30h. i de 15 a 18:30h.

LLOC:

INSTITUT ESPANYOL D’EQUILIBRI CRANISACRAL

Contingut:

• Les forces d’inèrcia i el seu efecte en el forat occipital i el foramen yugular. El foramen yugular i els  nervis craniales
•  Sistema dels Sins venosos. Dinàmica de fluids i drenatge

• Dinàmica clàsica dels ossos temporals, occipital i esfenoides

• Habilitats terapèutiques en l’articulación sacroilíaca i lumbo-sacral. Dinàmiques de la Pelvis i sacre en relació amb la base del cràni

Els objectiusseducatius

Després  del Seminari 5, l’alumne serà capaç de:

.     Facilitar la descompresió del foramen yugular; aquest treball és esencial per a tot  el que implica el drenatge sanguini de retorn i per a la funcionalitat del nervi vago ( amb tota la seva varietat de funcions reguladores de la salut ) i els  parells cranials IX i XI.

·     Reconèixer l’estancament de fluids i facilitar el seu drenatge. El drenatge dels sinus venosos del cràni aporta una gran varietat de beneficis, desde la regulació del sistema nerviós central i autònom, fins a poder oferir recolçament en una crisi de febre, la hipertensió,etc.

·     Posicions per a afavorir la Quietut en el camp dels teixits, fluids i potència.

·     Profunditzar en la percepció de la relació entre el cràni , la pelvis i les seves dinàmiques.


Calendario