SEMINARI 1

BIODINÀMICA CRANISACRAL

TEORIA I PRÀCTICA

DATES:

12 i 13 d’octubre de 2019

HORARI: De 9 a 13.30 h. i de 15 a 18.30 h.

LLOC:

INSTITUT ESPAÑOL DE BIODINÀMICA CRANISACRAL

cursos-seminario-1.

PRENENT  CONTACTE – CREAR UNA RELACIÓ TERAPÉUTICA SEGURA

-El seminari 1 s’orienta a la salut i els recursos

-Dirigit a l’estat del operador i el desenvolupament de la seva habilitat perceptiva

-L’alumne aprendrà les capacitats necessàrias per a establir la relació apropiada amb la salut de l’organisme humà i la seva expresió, la respiració primària.

-L’énfasi es dóna en facilitar la vitalitat dins de cadascú, animant una expresió més plena de la vida i del nostre potencial com a èssers humans físics i espirituals.

CONTINGUTS

-Història i evolució de la Biodinàmica Cranisacral

-Fulcres i presència

-L’estat de l’operador

-Establir un camp relacional segur

-Recursos

-Desenvolupament de les habilitas perceptivas i de l’escolta

-La Matriu de la Salut

-Sistema de Respiració Primària  (anatomía i fisiología)

-L’Alè de Vida

-Respiració Primària i les seves manifestacions

-Mobilitat i motilitat

-El neurocrani

-Practicar diferents posicions de l’escolta

cursos-seminario-1b.

OBJECTIUS EDUCATIUS PEL SEMINARI 1

Un cop finalitzat el seminari 1, els estudiants  hi seràn capaços de:

1- Negociar el contacte i els límits en la relació terapèutica.

2- Establir un ambient segur i respectuòs en la sessió.

3-Accedir i utilitzar els principis dels recursos per recolçar la auto-regulació.

4-Percebre i reconèixer la salut en el sistema.


Calendario